Hans Alver

Hans Alver – legendaarinen Haapsalun kaupunginjohtaja

Hans Otto August Alver syntyi 11. huhtikuuta vuonna 1887.

Hän opiskeli aluksi Valgan esigymnaasissa ja sittemmin Pärnun gymnaasissa, josta valmistuttuaan lähti opiskelemaan lääketiedettä Tarton yliopistoon. Tohtorin diplomin hän suoritti vuonna 1918. Yliopistosta valmistuttuaan tri Alver siirtyi Läänemaalle ja hänestä tuli vapaata lääkärintoimintaa harjoittava lääkäri Lihulassa (1918 – 1919). Vapaussotaan hän osallistui vanhempana lääkärinä Kuperjanovin pataljoonassa.

Sodan päätyttyä Alver palasi Läänemaalle, jossa hänet valittiin maakunnanlääkäriksi, missä virassa hän työskenteli vuoteen 1931 saakka toimien samalla pari lyhyempää ajanjaksoa Läänen maakuntasairaalan johtajana. Vuonna 1921 tri Alver valittiin Haapsalun kaupunginvaltuustoon. Samana vuonna perustettiin hänen aloitteestaan Haapsalun Kaunistamisen Seura.  

Poliitikasta Haapsalussa

1920-luvun lopulla eivät Haapsalun asukkaat olleet lainkaan tyytyväisiä linnanherrojensa toimintaan. Vuosien 1928 – 1929 paikallislehteä (Lääne Elu) selatessa pistää silmään kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston vastakkaiset mielipiteet asioiden hoidosta.

Kaupunginhallituksen syntilista oli venynyt pitkäksi. Lähes jokaisen kokouksen jälkeen ilmestyi lehden sivuille teräviä ja mehukkaita kommentteja. Demokraattisista näkökannoistaan tunnettu, energiaa ja organisointikykyä pursuava Alver joutui usein valtaapitävien ja heidän tukijoidensa kritiikin kohteeksi    (ei kylläkään Lääne Elu -paikallislehdessä). Hän oli kaupunginvaltuustossa ns. vastarinnan kiiski ja valtuuston enemmistön näkyvin hahmo.

Paikallislehti Läänemaan (joka oli kaupunginhallituksen viestintäkanava) palstoilla esitettiin Alveriin kohdistuvia syytteitä. Näihin hän vastasi Lääne Elussa sanoilla, jotka kuvastavat hyvin hänen luonnettaan. ?Niin, quo vadis – minne kiire, Alver? Kiiruhdan omaa, yksinkertaista, suoraa tietäni paremman tulevaisuuden nimissä. Sen tulevaisuuden, joka koittaa ja jonka tulee ennemmin tai myöhemmin koittaa lapsillemme, sontakärpäsistä huolimatta. Sen vuoksi sodin kaikesta voimastani kaupunkia ja isänmaatamme vahingoittavia ala-arvoisia asioita vastaan?

Alver kaupunginjohtajaksi

Vuoden 1929 heinäkuun lopulla päiväjärjestykseen tuli uuden kaupunginjohtajaehdokkaan etsintä, ja valtuuston aktiivinen oppositio löysi kriisiin ratkaisun. Kaupunginjohtajasta päästiin yksimielisyyteen – kaupunginjohtajaksi tuli Hans Alver.

26. elokuuta vuonna 1929 uudet kaupunginisät aloittivat työnsä; Alverin johdettavaksi tuli ?orpolapsien oikeudet, paloturvallisuusasiat, kylpyläalue, puistot ja puistotiet, sivistysasiat sekä yleinen kaupunginjohto ja taloushallinto? (Lääne Elu, 31. elokuuta 1929, nro 35.)

Tämän jälkeen sanomalehdissä ei kaupunginvaltuustoa moitittu. Voidaankin olettaa, että kaupungintalolle saatiin järjestys – ja näin todella olikin: seuraavina vuosina Haapsalu kehittyi huimasti.

Mihin kaikkeen kyettiinkään!

Rahanpuutteesta huolimatta pystyttiin tekemään paljon. Uudistukset aloitettiin kaupungin vesijärjestelmän rakentamisesta ja katujen tasoittamisesta. Alver piti erittäin tärkeänä viemäriverkoston rakentamista ennustaen hyvin tarkkaan, kuinka kaupungin jätevedet voivat 50 vuoden aikana muuttaa kylpyläkaupunkia ympäröivät merenlahdet tautipesäkkeiksi.

Rakennettiin puistoteitä, pantiin perusta ns. Afrikan rannalle, kaupunkia siivottiin jne. Kaikkea tätä johti Alver. Samaan aikaan hän osallistui kylpyläaiheisiin tapahtumiin Euroopassa ja jopa Amerikassa tutustuen kaikkeen merkittävään, ja koetti mahdollisuuksien rajoissa soveltaa kokemuksiaan.

Haapsalun onneksi kaupunginjohtajan tuolilla istui laajan maailmankatsomuksen omaava lääkäri, jonka avarakatseisuudesta kertoo myös harras kiinnostus paikallishistoriaa kohtaan.

Vuonna 1929 perustettiin Alverin aloitteesta Läänemaan museoseura. Nykyisen Läänemaan museon vanhimpia ja arvokkaimpia esineitä ovat juuri tuona aikana kerätyt Läänemaasta kertovat historialliset esineet.

Teillähän on Alver!

Kaupunki saattoi olla todella ylpeä ?edustajastaan?. Useat pääkaupungin korkeat viranomaisetkin totesivat usein: ?Mikäs teillä on hätänä, teillähän on Alver!

Huhtikuun 9. vuonna 1932 Lääne Elussa kysyttiin, miksi Haapsalua kehutaan jo lähes ylistyslaulujenkin avulla, ja vastattiin samaan hengenvetoon? Tietysti sen vuoksi, että entisestä likaisesta kalastajakaupungista on tullut kulturelli kylpyläkaupunki. Ja mikäli kysyisimme, kuka on ollut tämän taikatempun takana, vastaus olisi, että se kaikki on ollut täysin itsensä uhraavan Alverin ansiota?

Tällainen oli kaupunginjohtaja aikalaistensa ja sanomalehtien kuvaamana. Häntä kunnioitettiin; hänen leveää hymyään, optimismiaan ja mielikuvitustaan ihailtiin.

Ja sitten yhtäkkiä kaikki päättyi: 14. kesäkuuta vuonna 1941 Alverin perhe karkotettiin. Hans Alver kuoli 23. marraskuuta vuonna 1943 Uralilla.

Kalli Pets
Muinaissuojeluviraston Luoteis-Viron toimiston vanhempi tutkija