Covid-19 teavitused

Meie maja saavad külastada kliendid, kes on vaktsineeritud ühe või kahe doosiga Euroopa Liidu poolt heakskiidetud vaktsiiniga või kes on Covid-19 läbi põdenud või kellel on ette näidata kehtiv negatiivne koroonatesti tulemus. Kohapeal on võimalus osta antigeeni kiirtest kehtivusega 48h

Palume Sul kindlasti saabudes kaasa võtta ühte ülal loetletud tingimuse täitmist tõendav dokument (sertifikaat) ja ka isikut tõendav dokument.

Alla 18-aastased ei pea esialgu oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust tõendama.

Наш отель могут посещать клиенты, которые вакцинированы одной или двумя дозами вакцины, одобренной Европейским Союзом, переболевшие коронавирусом или имеющие действительный отрицательный результат теста на корону. На месте можно приобрести экспресс-тесты сроком на 48 часов.

Пожалуйста, принесите документ (сертификат), подтверждающий выполнение одного из перечисленных выше условий, и документ, удостоверяющий личность.

Свою инфекционную безопасность, то есть факт вакцинации, выздоровления от COVID-19 или отрицательный результат теста пока не должны подтверждать дети младше 18 лет.

Our house can visit customers who have been vaccinated with one or two doses of a vaccine approved by the European Union, who have undergone Covid-19 or who have a valid negative corona test result can stay in our house. It is possible to buy Covid-19 rapid test valid for 48 hours on site (price 8 €).

We ask You to bring a document (certificate) proving the fulfillment of one of the conditions listed above and an identity document.

Children under the age of 18 do not initially need to prove their safety against infection, vaccination, COVID-19 or a negative test result.

Hotellimme voi vierailla asiakkaat, jotka on rokotettu yhdellä tai kahdella annoksella Euroopan unionin hyväksymää rokotetta, joilla on ollut Covid-19-taudi tai joilla on pätevä negatiivinen koronatesti. Paikan päältä voi ostaa 48 tuntia voimassa olevan Covid-19-pikatestin (hinta 8 €).

Pyydämme sinua tuomaan asiakirjan (todistuksen), joka todistaa edellä mainittujen ehtojen täyttymisen, ja henkilöllisyystodistuksen.

Alle 18-vuotiaiden lasten ei tarvitse aluksi todistaa turvallisuuttaan infektiota, rokotusta, COVID-19-tautia tai negatiivista testitulosta vastaan.

Unser Hotel kann besuchen Kunden , die mit einer oder zwei Dosen eines von der Europäischen Union zugelassenen Impfstoffs geimpft haben, an Covid-19 erkrankt waren oder ein gültiges negatives Corona-Testergebnis aufweisen. Es besteht die Möglichkeit, den Covid-19-Schnelltest mit einer Gültigkeit von 48 Stunden vor Ort zu kaufen (Preis 8 €).

Wir bitten Sie, ein Dokument (Bescheinigung) mitzubringen, das bescheinigt, dass eine der oben genannten Bedingungen erfüllt ist, sowie ein Ausweisdokument.

Kinder unter 18 Jahren müssen ihre Sicherheit gegen eine Infektion, Impfung, COVID-19 oder ein negatives Testergebnis zunächst nicht nachweisen.

Mūsu viesnīca var apmeklēt klientus, kuri ir vakcinēti ar vienu vai divām Eiropas Savienības apstiprinātas vakcīnas devām, kuriem ir bijis Covid-19 vai kuriem ir derīgs negatīvs korona testa rezultāts. Ir iespējams iegādāties ātro testu Covid-19, kas derīgs 48 stundas (cena 8 €).

Lūdzam ņemt līdzi dokumentu (sertifikātu), kas apliecina viena no iepriekš uzskaitīto nosacījumu izpildi, un personu apliecinošu dokumentu.

Bērniem līdz 18 gadu vecumam sākotnēji nav jāpierāda sava drošība pret infekciju, vakcināciju, Covid-19 vai negatīvu testa rezultātu.

Vårt hotell kan besöka kunder som har vaccinerats med en eller två doser av ett EU-godkänt vaccin, som har fått Covid-19 eller som har ett giltigt negativt koronartestresultat . Det är möjligt att köpa snabbtestet Covid-19, som gäller i 48 timmar (pris 8 €).

Ta med ett dokument (intyg) som bevisar att ett av ovanstående villkor är uppfyllt och en identitetshandling.

Barn under 18 år behöver inte initialt bevisa sin säkerhet mot infektion, vaccination, COVID-19 eller ett negativt testresultat.

Fra Mare Thalasso Spaa külastamisest ja teenustest tuleb loobuda, kui:

  • teil on COVID-19 haigestumise või COVID-19 haigestunuga lähikontaktis olemise tõttu isolatsiooni kohustus;
  • teil esinevad ägeda respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (sh kerge nohu, kurguvalu, kurgu kriipimine, köha vms), nakkushaigustele viitavate sümptomitega kliente me teenindada ei tohi;
  • teil lasub liikumisvabaduse piirang kõrge COVID-19 haigestumusega riigist naasmise tõttu.

Maski tuleb kanda hoonesse sisenedes ning ühiskasutatavates siseruumides ja protseduure, ilu- ning isikuteenuseid tarbides. Maski ei pea kandma inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastunäidustatud või esineb vajadus suhelda vaegkuuljatega, kes loevad suhtluse käigus ka vestluspartneri huultelt, ning alla 12-aastased lapsed.

Palume meie üldkasutatavates ruumides hoida inimeste vahelist distantsi (2 meetrit).

Soovitame kasutada mobiilirakendust HOIA. Rakendus informeerib isikuid, kes on olnud lähikontaktis (vähemalt 15 minutit kuni 2 meetri kaugusel) positiivse koroonaviiruse proovi andnud inimesega.