Covid-19 teavitused

Palun kanna avalikus ruumis maski.

Fra Mare Thalasso Spaa külastamisest ja teenustest tuleb loobuda, kui:

  • teil on COVID-19 haigestumise või COVID-19 haigestunuga lähikontaktis olemise tõttu isolatsiooni kohustus;
  • teil esinevad ägeda respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (sh kerge nohu, kurguvalu, kurgu kriipimine, köha vms), nakkushaigustele viitavate sümptomitega kliente me teenindada ei tohi;
  • teil lasub liikumisvabaduse piirang kõrge COVID-19 haigestumusega riigist naasmise tõttu.

Maski tuleb kanda hoonesse sisenedes ning ühiskasutatavates siseruumides ja protseduure, ilu- ning isikuteenuseid tarbides. 

Palume meie üldkasutatavates ruumides hoida inimeste vahelist distantsi (2 meetrit).

Soovitame kasutada mobiilirakendust HOIA. Rakendus informeerib isikuid, kes on olnud lähikontaktis (vähemalt 15 minutit kuni 2 meetri kaugusel) positiivse koroonaviiruse proovi andnud inimesega.

Пожалуйста, носите маску в общественном месте.

Посещения и услуги Fra Mare Thalasso Spa должны быть отменены, если:
• вы обязаны самоизолироваться из-за заболевания COVID-19 или тесного контакта с больными COVID-19;
• у вас есть симптомы острого респираторного инфекционного заболевания (включая легкий насморк, боль в горле, першение в горле, кашель и т. д.), мы не обслуживаем клиентов с симптомами, указывающими на инфекционное заболевание;
• у вас есть ограничение свободы передвижения в связи с возвращением из страны с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Маску необходимо носить при входе в здание и в помещениях общего пользования, а также при использовании процедур, косметических и личных услуг.

Please wear a mask in a public place.

Visits and services of Fra Mare Thalasso Spa must be canceled if:
• you have an obligation to isolate yourself due to COVID-19 illness or close contact with COVID-19 sufferers;
• you have symptoms of an acute respiratory infectious disease (including mild runny nose, sore throat, throat scratching, cough, etc.), we will not serve customers with symptoms suggestive of infectious diseases.
• you have a restriction on your freedom of movement due to returning from a country with a high COVID-19 incidence.

The mask must be worn when entering the building and in shared indoor areas and when using procedures, beauty and personal services.

Pyydämme Sinua käyttämään maskia julkinen paikkaissa.

Bitte tragen Sie an öffentlichen Orten eine Maske.

Lūgums publiskā vietā valkāt masku.

Vänligen bär en mask på offentlig plats.